Spelenderwijs vertrouwd raken met Golfregels

Golfregels zijn uiterst belangrijk om het spel in de juiste geest te spelen. Maar velen vinden ze saai, ingewikkeld en moeilijk om er zich in te verdiepen. Dat komt vooral door het feit dat deze Regels zowel gelden voor professionele spelers als voor clubspelers.


Voor de eerste categorie moet de formulering aan de hoogste "juridische" eisen voldoen, hetgeen het er voor de tweede categorie niet gemakkelijker op maakt. Als lid van de Regel- en Handicapcommissie van de Capelse gaat het er mij om de Golfregels zo simpel mogelijk uit te leggen. Ervaringen hebben geleerd dat daarbij voorbeelden van problemen in de golfpraktijk bijdragen om ze beter te laten begrijpen.


“The Decisions on the Rules of Golf” beschrijven veel van die praktijksituaties. Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt.

 

Met behulp van PowerPoint is het programma “Spelen met Golfregels” ontwikkeld, waarin animaties van spelverloop en daarbij ontstane problemen enorm bijdragen om deelnemers aan regelinstructies spelenderwijs vertrouwd te maken met Golfregels en betreffende Decisions. Om duidelijke beamer-presentaties te kunnen geven is gekozen voor korte teksten en een groot lettertype.

 

Oorspronkelijk was het opgezet voor gevorderde spelers, maar gaandeweg is er veel primaire informatie voor beginners aan toegevoegd. Inmiddels bevat het programma zo’n 200 animaties, geschikt voor zowel regelinstructies als privé-gebruik. Van versie 14 is een nieuwe CD gemaakt.

Vermeldenswaard is de inbreng van Joop Wiggers, referee bij de Sallandsche Golfclub. Dank zij hem konden er veel puntjes op de “i” worden gezet.
 

Peter Hakkesteegt
G&CC Capelle